Dei Homoerotiske sidene 2007
Ytre Sandviken Homo Erotiske Polo Forening

Kva er eigentleg ein homoerotisk forening?

Ytre Sandviken Homoerotiske Poloforening (YTHEPF) er en fordomsfri og intertekstuell organisasjon med bred publikumsapell. Vi har som hovedmål å sette fokus på mannen og det manlige; både psyko-sosialt og biologisk.

Vi var tidlegare ein Golf-forening for heteroseksuelle unge menn, men medan tiden endrar seg må vi vere førebudd på å tolke og møte nye trendar. Polo er og ein sport som er betre tilpassa det barske Vestlandske klima. Me hentar kulturell inspirasjon frå den s.k. tyske geben/sie/gas-bølgen som råka Noreg tidleg på nitti-talet. Sentralt i denne rørsla er ein anerkjenning av gamle tyske porno-filmar, særleg dei frå tidleg 70-talet. Heinz, Fritz og Harry! Kommt so fort! Aaach...Helga!

Medlem Peavy Staff utstrålar gode
Homo-erotiske kvalitetar frå scenen under
ein heftig konsert i Homoerotikkens
høgborg: Trondheim.

Foto: Marianne Aagedal/ACE

Vi rettar oss ikkje primært inn mot homoseksuelle, slik som foreningens namn kan hende tilseiar. Me er fyst og fremst ein beundrar av mannlege kvalitetar, ein fascinasjon me delar med dei fleste homoseksuelle. Men me er ikkje ærklærte homsar, sjølv om fleire av oss slit med ein bifil legning. Me likar å ta vare på guten i oss, og vere kameratslege på ein måte som mange karakteriserar som homoerotisk. Me finn glede og felles samkvem ilag med andre menn.


Vårt framste kulturelle uttrykk kjem til sin rett gjennom opptredenar med det røynde Snuppe-Bedårebandet Turbostipend. Dei seinaste åra har bandet oppnådd høg popularitet både hos tenåringsjenter og hardbarka mannfolk. Det visar seg at blandinga av 80-talls vulgære hits og homoerotisk sceneshow treff dei unge av tekno-generasjonen rett i hjartet. Ein blanding av ironi og nostaligi er kuren for depresjonar i det kyniske og fragmenterte 90-talet.


Bassist Jølle poserar i kjent thumb 'n bass stil

Bassist og Grinebitar Jølle
tek an heilt ut under ein konferanse
i Psykiatri hausten 1997.
foto: Elisabeth Ek/ACE


Det har vist seg at YSHEPF-medlemmane i liten grad har opplevd sjikane eller forfyljelse slik som ofte råkar andre marginale grupperingar i moderne samfunn. Dei har tilpassa seg sin løyndom og vist at ein kan leve eit normalt liv til tross for at man er homo-erotisk disponert, med ekshibisjonistiske driftar med bakenforliggande kameratsleg samkvem som motivasjonsfaktor.

Fleire av karane har viktege stillingar i samfunnslivet: ein jobbar som ungdomsskule-lærar, ein anna er høgt ansett funksjonær i ein røynd global forskningsinstitusjon. Ein tredje er ansatt i ein av landets framtredande kunstforeningar. Dei øvrige er studentar på høgt nivå, med både hovudfag (Samfunnsfag) og Doktorgrad (Realfag).

| Statuttar | Konstituering |


Attende til hovudsidane


Dei Homoerotiske sidane er realisert med heftig innstats frå frender og støttespelarar frå både nær og fjern.
Takk til dei som veit det.